Katuysha

作词:米哈伊尔·伊萨科夫斯基

作曲:马特维·勃兰切尔

编曲:刘洲&孔潇一

花腔部分作曲:刘洲

说唱编写:CAT(美籍华人)

Ras vitali yablani yi gRushi,

papleli tumani na dRiekoi.

vihadila na beReg katiusha,

na visoki beReg na kRutoi.

vihadila na beReg katiusha,

na visoki beReg na kRutoi.

正当梨花开遍了天涯

河上飘着柔漫的轻纱

喀秋莎站在竣峭的岸上

歌声好像明媚的春光

Ras vitali yablani yi gRushi,

papleli tumani na dRiekoi.

vihadila na beReg katiusha,

na visoki beReg na kRutoi.

正当梨花开遍了天涯

河上飘着柔漫的轻纱

喀秋莎站在竣峭的岸上

歌声好像明媚的春光

00:00

免费下载这首歌

该歌曲需使用客户端付费下载

六开彩白小姐结果